ACriM

Welkom bij ACriM (Aker Crisis Management).

Wat gebeurt er met u en uw dierbaren als uw bedrijf in brand opgaat? Wat als u geconfronteerd wordt met een milieuramp? Wat als uw bedrijf wordt overvallen? Wat als er een overstroming plaatsvindt? Bent u hierop voorbereid?

Crises kunnen grote veranderingen teweeg brengen in de directe omgeving van u en uw onderneming. Crises kunnen leiden tot chaos, grote schades aan uw bedrijf, onvoorziene hoge kosten en diverse gevolgen voor de gezondheid van uw personeel. Dit kan zelfs leiden tot  verlies aan kostbaar personeel! Het veroorzaakt winstderving en kan het voortbestaan van uw onderneming in gevaar brengen. Bent u zich hiervan bewust?

Maar u kunt zich wel voorbereiden op een eventuele crisis, zodat u de crisis voorkomt of de gevolgen ervan beperkt. Dat vereist allereerst een bedreigingsanalyse met de hieraan gerelateerde beschouwing van de factoren van invloed, mogelijke en wenselijke oplossingen en ten slotte concrete aanbevelingen. Ook crises kunnen worden gemanaged.

ACriM kan bogen op een jarenlange ervaring met diverse soorten crises en helpt u graag bij zo’n analyse. Ik hoop u spoedig te mogen spreken over uw crisismanagement.

drs. Peter van den Aker

Directeur en eigenaar.
 


 


 

© Copyright - Acrim